Sala Silver-projektet

Sala

Alicanto Minerals har fått exceptionella resultat från borrningar med höga halter av silver, zink och bly i Sala-projektet. Mot bakgrund av denna framgångsrika prospektering räknar företaget med att publicera en första JORC-kompatibel resursuppskattning i mitten av 2022.

Sala var en gång Europas största silverproducent. När brytningen avslutades 1962 hade den producerat mer än 200 miljoner milliliter silver med en beräknad genomsnittlig silverhalt på 1 244 g/t och rapporterade så höga halter som 7 000 g/t2. Antalet prospekteringsinsatser i området med modern teknik är mycket begränsade.

Sala ligger 50 km från Bolidens gruva i Garpenberg. Garpenberg har producerat över 40 miljoner ton malm och har en malmbas på 151,5 miljoner ton med 2,75 % Zink, 1,3 % Bly och 86,6 g/t Silver.

Sulfidmineraliseringen i Sala ligger i dolomitisk marmor och förekommer främst som silverhaltig blyglas och i mindre utsträckning som komplexa antimonider, sulfosalter och elementärt silver. Silverhalten i blyglansen i Sala Silvergruva var mellan 0,15 % och 1 %, vilket är en av de högsta silverhalter i blyglans som någonsin rapporterats.

Alicanto siktar på att undersöka förlängningen av den kända höghaltiga mineraliseringen.

Scroll to Top