Prospektering efter ädelmetaller och basmetaller i Sverige

Alicanto Minerals är ett prospekteringsföretag med en portfölj av historiskt producerande, höghaltiga koppar-guld och polymetalliska skarn- (koppar-guld-zink-bly-silver) och VMS-projekt i Bergslagen, Sverige.

Välkommen till Alicanto Minerals

Alicanto Minerals bedriver sedan 2019 prospektering i Bergslagen.

Företaget har förnärvarande två pågående projekt. Det ena projektet fokuserar på ett område i nära anslutning till Sala Silvergruva, där man historiskt brutit främst silver men zink och bly.

I det andra projektet bedrivs prospektering på ett flertal områden runt Falun, ett område som främst är känt för sina förekomster av koppar och guld samt polymetalliska skarnmalmer.

Bolaget besitter stora kunskaper om Bergslagens geologi. Detta i kombination med den breda expertis som finns samlad i Australien med stor erfarenhet och kunskap om hur man utvecklar och finansierar ett projekt från fynd till gruva, gör att vi anser oss ha stora möjligheter att vara med att bidra till samhällets behov av metaller.

Våra projekt

Koppar-guldprojektet Greater Falun

Sala Silver-projektet

Företagets höjdpunkter

Företagspresentation

Animering av projektet Greater Falun

Rulla till toppen