Företagsstyrning

Praxis och politik

Styrelseledamöterna i Alicanto Minerals Limited (”Alicanto Minerals” eller ”företaget”) anser att en effektiv bolagsstyrning förbättrar företagets resultat, ökar företagets sociala ansvar och gynnar alla intressenter. Styrningspraxis är inte en statisk uppsättning principer och företaget utvärderar sin styrningspraxis årligen.

Förändringar och förbättringar görs på ett sätt som går från substans till form och som på ett lämpligt sätt återspeglar företagets förändrade omständigheter i takt med att det växer och utvecklas. Styrelsen har därför infört ett antal metoder och riktlinjer för att se till att dessa intentioner uppfylls och att aktieägarna får fullständig information om företagets verksamhet.

Från och med den 1 juli 2020 antog företaget den fjärde upplagan av principerna och rekommendationerna för bolagsstyrning. Klicka på de bifogade nedladdningsbara pdf-dokumenten, som har godkänts och godkänts av styrelsen.

Rulla till toppen