Koppar-guldprojektet Falun

Falun

Bergslagen är värd för bas- och ädelmetallprojekt i världsklass som Garpenbergsgruvan som drivs av Boliden och Zinkgruvan som drivs av Lundin.

Här finns också den nu stängda Falun-gruvan, som har en långvarig gruvhistoria som sträcker sig mer än 1000 år tillbaka i tiden och som producerade 28 miljoner ton mycket höga halter värdemetaller (28 miljoner ton @ 4,0 % Cu, 4,0 g/t Au, 5,0 % Zn, 2,0 % Pb och 35 g/t Ag) (se ASX-meddelande av den 15 september 2020 under fliken Investor på den här webbplatsen).

I september 2020 inledde Alicanto ett 4000 meter långt diamantborrprogram för att testa nya mål och försöka fastställa förlängningen av kända mineraliseringar i närheten av stora kopparguldsystem.

Detta framgångsrika borrprogram påträffade sulfidmineralisering med visuell kopparkis i alla mål som borrades och bekräftade att den stratigrafiska sekvensen vid Falun kan spåras över en sträcka av tio kilometer.

Som en del av sitt prospekteringsprogram har Alicanto kartlagt mer än 2 300 hällar och historiska-gruvhå, vilket har lett till upptäckten av mer än 12 koppar-, guld- och polymetalliska skarnmineraliseringar på ytan.

Denna information har kombinerats med historiska och nya geofysiska undersökningsdata för att skapa en imponerande bild av geologin runt Falun som inte har setts tidigare.

Rulla till toppen